ingemar jo¦ênsson vtab-6910

Stampen Tryck & distribution

Inom affärsområdet ligger tryckerikoncernen V-TAB och distributionsbolaget VTD.

V-TAB är Nordens största tryckerikoncern. Verksamheten bedrivs på åtta orter i Sverige med tyngdpunkt på tryckning av dagstidningar, periodiska tidskrifter och direktreklam.

Hos V-TAB har kunder tillgång till hög tryckkompetens och en stor bredd med tjänster – från tidningar och direktreklam till skyltar och affärstryck. Bland V-TAB:s kunder finns flera av landets mest välkända dagstidningar, tidskrifter och affärskedjor.

VTD är ett specialiserat distributions- och logistikföretag inriktat på utdelning av tidningar, post och andra produkter till hushåll och näringsliv.

 

peder-schumacher2

Peder Schumacher är vd och Affärsområdeschef