Young man and girl in the park

Om Stampen

Stampengruppen är en av Sveriges största mediekoncerner som skapar journalistik och innehåll som engagerar. Inom Stampen finns 14 tidningstitlar, digitala mötesplatser och verksamhet inom utomhusreklam. Nordens största tryckerikoncern V-TAB och distributionsbolaget VTD ingår också.

Omkring två miljoner människor använder Stampens medier i sin vardag, ena sekunden i print och nästa digitalt – beroende på vilken kanal som passar bäst.