Marknadschefsindex

Marknadschefsindex ger en träffsäker och lättolkad bild av konsumtionens tillväxt – i en tid när konsumtion får en allt större betydelse för företag och samhälle.

Marknadschefsindex speglar marknadschefers uppfattning om tillväxttakten i konsumtionen, om konsumenters efterfrågan och om utvecklingen av konsumentpriserna. Marknadschefsindex stärker marknadsfrågorna i näringsliv, media och samhälle genom att öka kunskap om konsumtionens tillväxt och betydelse.

Mediekoncernen Stampen har tagit initiativet till att utveckla Marknadschefsindex för att positionera Stampen som ägare av kunskap som är tillgänglig och till nytta för marknadschefer och andra beslutsfattare. Marknadschefernas Efterfrågeindex är en del av Marknadschefsindex.

Marknadschefsindex drivs av Indikat AB på uppdrag av Stampen AB.