Loading...
Ledning och styrelse2018-08-13T15:06:37+00:00

LEDNING

Koncernledning

JOHAN HANSSON

VD och affärsområdeschef,
Stampen Media

MARTIN ALSANDER

VD och koncernchef,
Stampengruppen

KRISTINA BRANDT

Ekonomi- och finansdirektör,
Stampengruppen

PEDER SCHUMACHER

VD och affärsområdeschef,
Tryck & Distribution

STYRELSE

Stampen

PETER HJÖRNE

Ordförande

HENRIK FORSBERG SCHOULTZ

Styrelseledamot

JOSEFIN MEYER

Styrelseledamot

LENNART HÖRLING

Styrelseledamot

PETER MARKBORN

Styrelseledamot

SARA WIMMERCRANZ

Styrelseledamot

STEFAN JOHNSSON

Styrelseledamot

GABRIELLA MOHOFF

Arbetstagarrepresentant

LARS JONASSON

Arbetstagarrepresentant

LISBETH DAHLGREN

Arbetstagarrepresentant

MARIE TROLLENVIK

Arbetstagarrepresentant

STYRELSE

Suppleanter

  • Anders Hörling, chefredaktör Nya Lidköpings-Tidningen

  • Daniel Hilmér, Svenska Transportarbetareförbundet, arbetstagarsuppleant

  • Liselotte Andersson, Unionen, arbetstagarsuppleant

  • Peter Linné, Svenska Journalistförbundet, arbetstagarsuppleant

  • Henrik Olsson, Grafiska personalklubben, arbetstagarsuppleant

LÄS MER OM OSS

Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Stampengruppen har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och bolaget ändrade namn till Stampen AB 2005. Familjen Hjörne är än idag huvudägare i bolaget.

Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Historia
Journalistik
Hållbarhet

LÄS MER OM OSS

Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Stampengruppen har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och bolaget ändrade namn till Stampen AB 2005. Familjen Hjörne är än idag huvudägare i bolaget.

Historia
Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Journalistik
Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Hållbarhet

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor?
Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss