Karriär

Hela mediebranschen befinner sig i en snabb utveckling där fokus ligger på att möta konsumenternas förändrade vanor och beteenden. Stampengruppen är en av de större medieaktörerna.

Många har arbetat i koncernen under lång tid medan andra har tillkommit genom de förvärv av bolag som skett de senaste åren..

Koncernen består av bolag med skilda bakgrunder, verksamheter och företagskulturer. Det tycker vi är bra, det skapar ett engagemang och en kraft i mötet mellan människor. Det ger energi, vilket är en framgångsfaktor i strävan att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna i vår organisation.

Det är en målsättning att skapa ännu bättre förutsättningar för samarbeten över bolagsgränserna. Det är också en utmaning, men nyttan i att jobba gemensamt har redan resulterat i affärserbjudanden till de olika lokala marknaderna. Det är så vi förblir framgångsrika i tuff konkurrens.