Loading...
Historia2018-03-06T09:43:03+00:00

HISTORIA

Vägen till nutid

Från familjebolag till storbolag

Stampengruppen har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och Harrys sonson, Peter Hjörne, blev Göteborgs-Postens VD 1985. 1988 tog Peter Hjörne initiativ till att köpa ut flertalet delägare i Göteborgs-Posten genom det nybildade Tidningsaktiebolaget Stampen, döpt efter kvarteret i Göteborg där huvudkontoret finns. Familjen Hjörne är idag huvudägare i Stampen AB.

Idag är Stampengruppen, med sina två affärsområden, en av Sveriges största mediekoncerner och förser dagligen läsare med lokal kvalitetsjournalistik och engagerande nyheter och innehåll. Inom Stampengruppen finns 14 tidningstitlar och utomhusreklambolaget Wallstreet Media samt Nordens största tryckerikoncern V-TAB och distributionsbolaget VTD.

Följ tidslinjen nedan för viktiga årtal inom Stampens historia och utveckling fram till det företag vi är idag.

2016

Stampen rekonstruktion - Hjörne och Alsander

Rekonstruktion av balansräkningen. Ägandet breddas genom nyemission. Nya ägare tillkommer.

2012

Hörling aktieägare i Stampen

Familjen Hörling blir aktieägare i Stampen AB.

2008

Taket på Göteborgs-Posten

Mitt i-tidningarna förvärvas.

2006

Stampen Media Group

Stampen genomför ett antal förvärv inom andra medieslag.

2005

Tryckpress på V-TAB

Centertidningarna AB förvärvas tillsammans med Mittmedia och VLT. V-TAB bildas och blir det största tryckeribolaget i Norden.

1988

Peter Hjörne 1988

Tidningsaktiebolaget Stampen bildas och Peter Hjörne blir huvudägare.

1926

Harry Hjörne förvärvar Göteborgs-Posten.

HISTORIA

Arkivbilder

LÄS MER OM OSS

Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING OCH STYRELSE

Bred kunskap

Stampengruppens koncernledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Journalistik
Hållbarhet
Ledning

LÄS MER OM OSS

Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Journalistik
Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Hållbarhet
Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING OCH STYRELSE

Bred kunskap

Stampengruppens koncernledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Ledning

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor?
Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss