Marknadschefsindex

Marknadschefsindex ger en träffsäker och lättolkad bild av konsumtionens tillväxt – i en tid när konsumtion får en allt större betydelse för företag och samhälle.

Marknadschefsindex speglar marknadschefers uppfattning om tillväxttakten i konsumtionen, om konsumenters efterfrågan och om utvecklingen av konsumentpriserna. Marknadschefsindex stärker marknadsfrågorna i näringsliv, media och samhälle genom att öka kunskap om konsumtionens tillväxt och betydelse.

Mediekoncernen Stampen har tagit initiativet till att utveckla Marknadschefsindex för att positionera Stampen som ägare av kunskap som är tillgänglig och till nytta för marknadschefer och andra beslutsfattare. Marknadschefernas Efterfrågeindex är en del av Marknadschefsindex.

Marknadschefsindex drivs av Indikat AB på uppdrag av Stampen AB.

q3-turkos

Marknadschefsindex Q3 2013

Publicerades 1 oktober, 2013

Marknadschefsindex ökar med 2,4 till 55,9 i årets tredje kvartal. Det innebär att indexet är tillbaka på nivån det hade innan Greklandskrisen slog till för två år sedan. Den största förändringen gäller de stora kontantutläggen. Andelen som bedömer att konsumenter …

q2-orange

Marknadschefsindex Q2 2013

Publicerades 17 juni, 2013

Tillväxten väntas öka igen Marknadschefsindex spår att tillväxttakten ökar. Indextalet steg till 53,5 i andra kvartalet, och för första gången på två år är noteringen över 50. Det innebär att fler marknadschefer förväntar sig tillväxt än tvärtom. Indextalet ökar till …

q1-gron

Marknadschefsindex Q1 2013

Publicerades 9 mars, 2013

Tilltro till att priset går att höja Marknadschefsindex i årets första kvartal ökar med hela fem indexenheter till 49,3 vilket pekar på att tillväxttakten för den inhemska konsumtionen ökar igen. Framförallt är det allt fler marknadschefer som ser den egna …