Karriär

Hela mediebranschen befinner sig i en snabb utveckling där fokus ligger på att möta konsumenternas förändrade vanor och beteenden. Stampen Media Group är en av de större medieaktörerna och har cirka 4 800 medarbetare.

Många har arbetat i koncernen under lång tid medan andra har tillkommit genom de förvärv av bolag som skett de senaste åren. I koncernen ingår idag närmare 50 bolag.

- Koncernen består av bolag med skilda bakgrunder, verksamheter och företagskulturer. Det tycker vi är bra, det skapar ett engagemang och en kraft i mötet mellan människor. Det ger energi, vilket är en framgångsfaktor i strävan att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna i vår organisation, säger Magdalena Kock, HR-direktör för Stampen Media Group.

Är det en utmaning att hitta rätt människor med kompetens i en föränderlig bransch?
– Vi är och har alltid varit en attraktiv bransch. Vi har hittils haft många sökanden till de tjänster vi annonserar ut externt. Men vi är måna om att hitta rätt personer som passar hos oss och som delar våra värderingar. Till vår glädje ser vi också en ökad rörelse av våra egna medarbetare som rör sig över bolagsgränserna, många har sökt och fått nya tjänster i en annan del av koncernen. Det skapar ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte vilket i nästa steg främjar affärsutvecklingen, säger Magdalena.

-Det är en målsättning att skapa ännu bättre förutsättningar för samarbeten över bolagsgränserna. Det är också en utmaning, men nyttan i att jobba gemensamt har redan resulterat i affärserbjudanden till de olika lokala marknaderna. Det är så vi förblir framgångsrika i tuff konkurrens.

Magdalena Kock

Magdalena Kock, personaldirektör, Stampen Media Group.